Fiberizer Desktop

Fiberizer Desktop

ฟรี
Fiberizer Desktop เป็น OTDR ร่องรอยเครื่องมือแสดงสำหรับ Windows พื้นที่ทำงาน PCs น
คะแนนผู้ใช้
3.5  (8 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.1
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด ฟรี   68.4 MB
Fiberizer Desktop เป็น OTDR ร่องรอยเครื่องมือแสดงสำหรับ Windows พื้นที่ทำงาน PCs น โปรแกรมให้คุณแสดงได้แตกต่างกันการวิเคราะห์เพื่อนไฟเบอร์เหนียวพิเศษกระจกสะท้อนความจริงเพื่อเปรียบเทียบร่องรอยเพื่อให้ส่วนและสูเลเซอร์เพื่อสร้าง reflective หรือไม่ reflective เหตุการณ์รุนดีแล้วมันสนับสนุนการประมวลผลกลุ่มภาพการประมวลผลได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: